Precizările ASP privind procedurile de achiziționare a blanchetelor

Agenția Servicii Publice vine cu precizări referitoare la licitația de achiziționare a blanchetelor cu tehnologii de personalizare pentru actele de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare.

În luna aprilie 2021, ASP a inițiat procedurile de achiziționare prin licitație deschisă a blanchetelor cu tehnologii de personalizare pentru actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (buletin de identitate al cetățeanului RM, buletin de identitate electronic al cetățeanului RM, pașaport al cetățeanului RM, permis de ședere permanentă, buletin de identitate pentru apatrizi, buletin de identitate pentru refugiați, buletin de identitate pentru beneficiarii de protecție umanitară, permis de ședere provizorie pentru cetățeni străini, permis de ședere provizorie pentru apatrizi, documente de călătorie, etc.), permise de conducere și certificate de înmatriculare, în scopul asigurării continue a procesului de perfectare și eliberare a documentelor de importanță statală, pentru perioada anilor 2022-2023. Procedura de achiziție publică s-a  organizat, în strictă conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și Hotărârii Guvernului Nr. 544/2019 cu privire la unele măsuri de organizare a procesului de achiziții în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor.

Menționăm că organizarea procedurilor de achiziții publice, în mod prealabil, pe parcursul anului 2021, este dictată de specificul procedural și tehnologic, deoarece procedurile legale corespunzătoare includ activități care durează timp de 6-12 luni. Atragem atenția asupra faptului că una din cerințele obligatorii pentru participanții la tender este posedarea certificatului security printing (tipărirea documentelor de importanță statală, imprimarea bancnotelor, experiența în realizarea proiectelor similare de importanță statală, etc.).

Procedura de achiziție respectivă a fost, este și va fi efectuată în mod prealabil, cu scopul evitării riscului de epuizare a stocului de blanchete și materiale de consum, de care dispune ASP. Eventuala epuizare a stocurilor va duce inevitabil la imposibilitatea ASP, respectiv a statului, de a realiza funcțiile de bază ale instituției - prestarea serviciilor publice de confecționare și eliberare a actelor de identitate, permiselor de conducere și a înregistrării transportului auto. La momentul actual, stocul de blanchete pentru pașapoarte constituie 230 de mii de unități, pentru buletine de identitate – 220 de mii.

Achiziționarea circa a 1,5 mln. de blanchete este bazată pe analiza efectuată de ASP, în baza cantității actelor eliberate în anii 2017-2020, precum și de cantitatea actelor cu termenul de valabilitate expirat sau care va expira în anul curent. Concomitent, accentuăm că lansarea fiecărei generații noi a carnetelor/blanchetelor de acte este însoțită de obligativitatea ASP să expedieze specimenele acestora la toate serviciile interesate - autoritățile publice centrale ale RM (MAI, MJ, MAE IE ( pentru misiunile diplomatice ale RM și a altor state), etc.

În acest sens, comunicăm că numărul cetățenilor Republicii Moldova, care anterior au deținut pașaport, dar la data de 01.01.2021 nu dețin nici un pașaport valabil este peste 1.000.000 de persoane. În același timp, până la finele anului 2021 va expira termenul de valabilitate a încă  peste 340 de mii de pașapoarte ale cetățenilor Republicii Moldova, peste 100 mii de buletine de identitate, etc. Totodată, circa 45 de mii de copii au împlinit sau vor împlini vârsta de 16 ani pe parcursul anului 2021 (potrivit prevederilor art.7 din Legea nr.273/1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte, cetăţenii Republicii Moldova cu domiciliul în Republica Moldova sunt obligați să deţină buletin de identitate de la vârsta de 16 ani). Subliniem, că în Nomenclatorul serviciilor prestate de ASP sunt prevăzute categoriile serviciilor gratuite și cu înlesniri, de exemplu primul buletin de identitate al cetățeanului Republicii Moldova se eliberează în mod gratuit.

În documentația prezentată pentru licitație ASP a indicat cerințele obligatorii referitoare la tehnologiile de personalizare a blanchetelor și de perfectare a documentelor de importanță statală, obligativitatea corespunderii acestora cu standardele internaționale (DOC 9303, etc.), cu prevederile Convenției din 08.11.1968 asupra circulației rutiere, precum și obligația de a asigura interacțiunea și integrarea cu complexul tehnic și de program al ASP în procesul de producere.

Subliniem faptul, că pentru a evita o eventuală îndatorare financiară a ASP, procedura de achiziție include clauze contractuale obligatorii privind efectuarea achitărilor cu producătorii - doar după perfectarea documentelor de către ASP. În același timp, având în vedere că ASP este o instituție publică și își desfășoară activitatea în baza autonomiei financiare (potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.314/2017 cu privire la constituirea ASP), mijloacele financiare pentru achiziționarea blanchetelor urmează să fie alocate din bugetul ASP.

Atragem atenția asupra faptului că actele eliberate de Agenția Servicii Publice corespund cerințelor reglementărilor internaționale din domeniu. ASP asigură un grad sporit de protecție şi conținutul informațional al acestora. În acest context, pașaportul cetățeanului Republicii Moldova, îmbinând cele mai avansate tehnologii de securitate, corespunde tuturor cerințelor și standardelor de securitate ale UE, precum şi recomandărilor ICAO. Fiecare generație nouă a carnetelor de pașapoarte, permise de conducere, până la lansarea în producere, sunt supuse expertizelor şi testelor în laboratoarele internaționale independente, acreditate în domeniul respectiv, conform rigorilor și prevederilor ICAO Doc 9303.

Pentru informații detaliate privind licitația menționată mai sus, vă rugăm să accesați pagina web https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1619699719304?tab=contract-notice.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42