Lista paginilor web/platformelor/aplicațiilor prin intermediul cărora sunt accesate jocuri de noroc, care nu sunt autorizate în modul stabilit

TitluDescarcă
Lista paginilor web/platformelor/aplicațiilor prin intermediul cărora sunt accesate jocuri de noroc, care nu sunt autorizate în modul stabilit

Data actualizării: 24.06.2021

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42