Informația de contact a Agenției Servicii Publice

Agenția Servicii Publice reiterează, că detalii și suport informațional privind serviciile prestate de ASP (lista documentelor necesare, termene, tarife, înlesniri, programul de lucru, etc.) se oferă prin intermediul Call-centrului instituției la numărul de telefon 14909, web pagina oficială a Agenției www.asp.gov.md, precum și pagina de Facebook a ASP. Pentru informație suplimentară suntem la dispoziția Dumneavoastră prin e-mailul asp@asp.gov.md, anticamera@asp.gov.md, presa@asp.gov.md.

Reamintim, că în contextul situației epidemiologice și acțiunilor de prevenire a coronavirusului, organizarea audienței cetățenilor în cadrul instituției este sistată temporar. Totodată, Vă prezentăm numerele de contact ale conducerii Agenției și a subdiviziunilor structurale ale ASP:

Numele, prenumele

Funcţia

Numărul de telefon

Vladislav ZARA

director al ASP

022 504420

Tatiana CUNEȚCHI

prim-director adjunct al ASP

022 504611

Vladimir ZMUNCILĂ

director adjunct al ASP

022 269540

Eugeniu URSU

director adjunct al ASP

022 504959

 

Subdiviziunea

Telefon de contact

Departamentul înregistrare și evidență a populației

022 267293

Departamentul cadastru

022 881000

Departamentul management servicii publice

022 504371

Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport şi calificare a conducătorilor auto

022 504760

Departamentul înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept

022-207801

Direcţia generală juridică, resurse umane şi organizare internă

022 504106

Direcţia generală economico-financiară

022 504949

Cancelaria

022 504654

Secția relații cu presă și protocol

022 504070

 

Atenționăm repetat, că  toate serviciile în cadrul subdiviziunilor teritoriale se prestează conform programării prealabile (cu excepția serviciilor de identificare și înmatriculare a vehiculelor), precum și cu respectarea obligatorie a normelor de protecție a infecţiei COVID–19.

 
 
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42