Funcțiile vacante în cadrul Agenției Servicii Publice

Agenția Servicii Publice aduce la cunoștință că pe pagina web a instituției www.asp.gov.md se publică informația privind funcțiile vacante existente în cadrul ASP, precum și cerințele de calificare față de candidați, actele necesare pentru participare la concurs și termenul-limită de depunere a documentelor respective. (http://www.asp.gov.md/ro/agentia/functii-vacante)

La momentul actual de către Agenţia Servicii Publice este anunțat concursul cu privire la ocuparea funcției de registrator în serviciile cadastrale teritoriale. Concursul include proba scrisă şi interviul. Termenul  de recepționare a cererilor pentru funcția de registrator în serviciile cadastrale – 30.11.2020.

Cerinţe minime obligatorii faţă de candidat:

  1. Cetăţean al Republicii Moldova.
  2. Este licenţiat în drept, sau are studii superioare la specialitatea cadastru şi organizarea teritoriului îndeplinind timp de un an funcţia de registrator stagiar sau exercitând timp de 3 ani în cadrul organului cadastral teritorial, o funcţie corespunzătoare specialităţii cadastru şi organizarea teritoriului.
  3. Nu are antecedente penale nestinse.
  4. Este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, conform certificatului medical de sănătate.

Informația suplimentară, precum și actele necesare pentru a fi prezentate sunt disponibile pe adresa electronică http://www.asp.gov.md/ro/node/6053.

Totodată, menționăm că în cadrul ASP este anunțat concursul pentru funcțiile de specialiști din domeniul IT. Cerinţele minime faţă de candidatul la funcția din domeniul IT le puteți accesa aici: http://www.asp.gov.md/ro/node/3471.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42