Eliberarea actelor de identitate cetățenilor Republicii Moldova cu drept de vot în contextul desfășurării turului II al alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 15 noiembrie 2020

Agenția Servicii Publice informează cetățenii Republicii Moldova, că duminică 15 noiembrie curent, în ziua desfășurării turului II al alegerilor Președintelui Republicii Moldova, Centrele multifuncționale ale ASP vor activa, conform unui program special de muncă: în intervalul orelor 700-2100. La solicitarea cetățenilor Republicii Moldova cu vârsta peste 18 ani vor fi eliberate buletine de identitate provizorii și vor fi înmânate buletinele de identitate confecționate.

În perioada 10.11.2020 – 15.11.2020, la solicitarea cetățenilor Republicii Moldova cu drept de vot, eliberarea buletinului de identitate provizoriu va fi efectuată:

 1. în mod gratuit, inclusiv celor care nu beneficiază de înlesniri la eliberarea acestui document în condițiile prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 210/2014 cu privire la acordarea înlesnirilor la eliberarea actelor de identitate;
 2. în mod simplificat, după stabilirea identității și a statutului juridic (apartenenței la cetățenia Republicii Moldova), fără prezentarea obligatorie a documentelor de stare civilă, în cazul în care solicitantul anterior a fost luat în evidență în Registrul de stat al populației și nu au intervenit schimbări în starea civilă şi în datele personale ale solicitantului din momentul eliberării ultimului act de identitate, precum și în cazurile în care informația despre schimbările intervenite în starea civilă și în datele cu caracter personal, despre documentele de stare civilă respective este actualizată în Registrul de stat al populației;
 3. conform principiului teritorial de deservire a populaţiei, şi anume:
  • la Centrul multifuncțional în a cărui rază de competenţă teritorială solicitantul are înregistrare la domiciliu sau la reşedinţa temporară, care este valabilă;
  • în cazul în care solicitantul are înregistrare şi la domiciliu şi la reşedinţa temporară și acea din urmă este valabilă, buletinul de identitate provizoriu se va elibera numai la subdiviziunea ASP în a cărei rază de competenţă teritorială acesta îşi are reşedinţa temporară valabilă;
  • cetățenilor cu drept de vot care anterior nu au deținut acte de identitate, buletinul de identitate provizoriu li se va elibera la Centrul multifuncțional în a cărui rază de competență teritorială solicitantul concomitent se va înregistra la domiciliu sau la reședința temporară;
  • cetățenilor cu drept de vot radiați din evidență – la Centrul multifuncțional în raza de competență a căruia se află ultimul domiciliu sau, după caz, ultima reședință temporară sau la subdiviziunea în a cărei rază de competență teritorială solicitantul concomitent se va înregistra la domiciliu sau la reședința temporară;
 4. cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot care în ziua scrutinului electoral vor solicita buletinul de identitate provizoriu în schimbul buletinului de identitate pe motivul lipsei acestuia la moment (uitat la serviciu, în altă localitate etc.), în mod obligatoriu şi în modul stabilit, vor declara pierderea documentului şi vor fi preavizaţi despre procedura de restabilire a statutului buletinului de identitate în caz de regăsire;
 5. cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot care în ziua scrutinului electoral dețin buletinul de identitate valabil și declară pierderea sau furtul fișei de însoțire la acesta, pentru aplicarea mențiunii privind votarea li se va elibera buletinul de identitate provizoriu cu condiția că vor declara pierderea și a buletinului de identitate deținut. Aceștia vor fi preavizaţi despre procedura de restabilire a statutului buletinului de identitate și de obținere a fișei de însoțire în schimbul celei declarate pierdute sau furate.

Cetățenii Republicii Moldova care au depus cererea pentru eliberarea buletinului de identitate în perioada 02-12 noiembrie curent, pot ridica actul de identitate până la data de 13 noiembrie 2020 inclusiv și în cazul în care termenul limită al comenzii depășește această dată, indiferent de tariful achitat.

Pentru informație suplimentară suntem la dispoziția Dumneavoastră prin e-mail: asp@asp.gov.md, presa@asp.gov.md, pagina de Facebook a Agenției Servicii Publice, web pagina oficială www.asp.gov.md, precum și la numărul de telefon 14909, 022 50 4070.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42