Întrevederea cu reprezentanții Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa

La solicitarea Biroului pentru instituții democratice și drepturile omului (BIDDO) al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) Agenția Servicii Publice a organizat pe data de 30 octombrie curent o întrevedere cu reprezentanții Misiunii de observare a alegerilor prezidențiale 2020 din Republica Moldova a OSCE.

În cadrul ședinței a fost pusă în discuție activitatea și responsabilitățile Agenției Servicii Publice în contextul alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020. Domnul Stelian Gorincioi, șef al Departamentului înregistrare şi evidenţă a populaţiei al ASP a prezentat informația privind asigurarea cetățenilor Republicii Moldova cu acte de identitate pentru participare la scrutinul electoral. Concomitent s-au prezentat unele date statistice privind eliberarea actelor de identitate cetățenilor Republicii Moldova.

Printre subiectele discuției au fost relatate aspectele regimului special de activitate a subdiviziunilor teritoriale ale ASP în ziua de 01.11.2020, privind eliberarea buletinelor de identitate ale cetățeanului Republicii Moldova și procedura de eliberare a buletinelor de identitate provizorii în mod gratuit, precum și condițiile asigurării cu acte de identitate a cetățenilor, aflați în instituțiile penitenciare.

Doamna Sabrina Rouigui și domnul Ales Jakubec, observatori din cadrul OSCE au mulțumit conducerii ASP pentru organizarea întrevederii și  prezentarea informației relevante. Conducerea Agenției Servicii Publice, dl Vladislav Zara, directorul ASP, și dna Tatiana Cunețchi, prim director-adjunct al ASP au exprimat gratitudinea reprezentanților OSCE pentru vizită, precum și au menționat bunele relații de colaborare și dialogul continuu, stabilit dintre Agenția Servicii Publice și OSCE.

Galerie foto: 
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42