Agenția Servicii Publice vine cu precizări privind înregistrarea Comunității Religioase Biserica cu Hramul "Adormirea Maicii Domnului"

Cultele religioase şi părţile lor componente sunt înregistrate de către Agenţia Servicii Publice respectând în mod prioritar raporturile ce ţin de libertatea de conştiinţă de gândire şi de religie, garantate de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, de Constituţia Republicii Moldova, de Legea nr.125-XVI/2007 privind libertatea de conştiinţă, de gândire şi de religie şi de tratatele internaţionale în domeniul drepturilor omului la care Republica Moldova este parte, precum şi de statutul juridic al cultelor religioase şi al părţilor lor componente.

Biserica cu Hramul "Adormirea Maicii Domnului" din s. Dereneu, raionul Călăraşi a fost înregistrată la data de 14 octombrie 1996 ca parte componentă a Bisericii Ortodoxe din Moldova (Mitropolia Moldovei).

Ulterior, la data de 23 august 2017, prin decizia Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova, a fost înregistrat statutul Comunităţii Religioase Parohia ortodoxa ,,Adormirea Maicii Domnului" din cadrul Mitropoliei Basarabiei, din s. Dereneu raionul Călăraşi, în redacţie nouă, cu schimbarea denumirii din Biserica cu Hramul "Adormirea Maicii Domnului" din s. Dereneu, raionul Călăraşi - parte componentă a Bisericii Ortodoxe din Moldova (Mitropolia Moldovei) în Comunitatea Religioasă Parohia ortodoxă "Adormirea Maicii Domnului" din cadrul Mitropoliei Basarabiei, din s. Dereneu, raionul Călăraşi, în baza Procesului-verbal nr.1 din 6 august 2017.

Mai târziu, la data de 17 august 2020, Agenţiei Servicii Publice i-a parvenit cererea membrilor Comunităţii Religioase respective cu setul de acte aferent înregistrării şi operării modificărilor în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Ca urmare a examinării, în conformitate cu exigenţele legale, a actelor depuse, prin decizia din 21 august 2020, Agenţia Servicii Publice a înregistrat şi a consemnat în Registrul de stat al persoanelor juridice datele  referitoare la modificările solicitate de către Comunitatea Religioasă Biserica cu Hramul "Adormirea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, raionul Călăraşi, s. Dereneu.

În acest context, procedura de examinare a actelor depuse la Agenţia Servicii Publice a fost respectată, precum şi decizia emisă de organul de înregistrare la data de 21 august 2020, a fost adoptată în strictă conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Important este faptul de a remarca că identificarea, primirea, excluderea membrilor, precum şi evidenţa acestora ţine de activitatea internă a persoanei juridice (a Comunității Religioase), conform prevederilor statutare şi excedează competenţelor Agenţiei Servicii Publice.

Actualmente, în cadrul Agenţiei Servicii Publice sunt în proces de examinare două solicitări din partea membrilor entităţii religioase respective, privind operarea modificărilor în actele de constituire şi în datele din Registrul de stat al persoanelor juridice. Astfel, Agenţia Servicii Publice examinează, prin prisma prevederilor legislaţiei în vigoare, actele depuse şi în termeni legali va emite deciziile corespunzătoare în sensul vizat.

În condițiile dezacordului deciziei emise de organul de înregistrare, veridicitatea acesteia urmează să fie stabilită de către instanţa de judecată. Or, în conformitate cu prevederile art. 14, alin. (3) din Legea nr.220-XVI/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, decizia de înregistrare poate fi contestată în instanţa de judecată şi poate fi anulată numai de instanţa de judecată.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42