Redactarea textelor științifico-tehnice, actelor normative, instrucțiunilor pentru diferite domenii de activitate

Redactarea textelor științifico-tehnice, actelor normative, instrucțiunilor pentru diferite domenii de activitate

Serviciul este prestat la solicitarea persoanelor juridice sau fizice care urmăresc asigurarea unei corectitudini lingvistice maxime (din punct de vedere ortografic, gramatical, sintactic și stilistic) a textelor.

Solicitantul depune o cerere, de modelul stabilit, la Secția de terminologie şi servicii lingvistice, cu prezentarea textelor pentru redactare.  Secția recepționează cererea, examinează și redactează textul în cauză și îl remite beneficiarului.

Actele care reglementează prestarea serviciului: Hotărârea Guvernului nr. 966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenţia Servicii Publice.

Serviciul este prestat,  contra plată, pentru o pagină,  în termen de 7 zile lucrătoare – 200 de lei; o zi lucrătoare – 400 de lei.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42