Servicii informaţionale

Servicii informaţionale

Contacte:

Pentru contractarea serviciilor informaţionale, prestate prin intermediul SIC „ACCES-Web”, sau a datelor statistice din registrele de stat, apelaţi la numerele de telefon (+373 22)50-4979, (+373 22) 26-9601, (+373 22) 26-9574, (+373 22) 26-9581, (+373 22) 50-4350 sau contactați-ne la adresa electronică acces@asp.gov.md

Denumirea serviciuluiTermenul de prestarePreţul, lei

Acordarea informaţiei din registrele de stat sau din fişierul manual de evidenţă, la comandă individuală

Conform condițiilor contractului

Conform condițiilor contractului

Acces la registrele de stat prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat „Statistica”:

Conform condițiilor contractului

 

1) Elaborarea/ modificarea formei de prezentare a raportului statistic

 

Conform condițiilor contractului

2) Organizarea conexiunii securizate la Sistemul Informațional Automatizat „Statistica” prin reţeaua Internet (pentru un utilizator)

 

1025

3) Acordarea abonamentului lunar (pentru un utilizator)

 

100

Acces la registrele de stat prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat „ACCES-Web”:

 

 

1) Organizarea conexiunii securizate la Sistemului Informațional Automatizat „ACCES-Web” prin reţeaua Internet (pentru un utilizator);

Conform condițiilor contractului

1025

2) Abonament lunar (pentru un utilizator)

 

400

gratuit1

Acces la Cadastrul bunurilor imobile :

Conform condițiilor contractului

 

1) Conectarea la banca centrală de date a Cadastrului bunurilor imobile (pentru un utilizator);

Conform condițiilor contractului

300

gratuit2

2) Abonament lunar (pentru un utilizator)

 

150

gratuit2

1 Condițiile de prestare serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 16 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 966 /2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice.

2 Condițiile de prestare serviciului cu înlesniri sunt stipulate în art. 8 alin (3) din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998.

Agenția Servicii Publice dispune de un sistem unic al  resurselor informaţionale de stat, ce conţine informaţii referitoare la persoanele fizice, persoanele juridice şi mijloacele de transport.

Astăzi, sistemul integrat al resurselor informaţionale de stat,  din cadrul Sistemului Naţional Informaţional al Republicii Moldova, reprezintă una dintre condiţiile de bază pentru edificarea societăţii informaţionale, un mecanism real pentru consolidarea unui stat de drept, ce asigură calitatea procesului decizional, reprezintă “inima” prestării serviciilor informaţionale de diverse nivele şi tipuri, vectorul principal al stabilităţii social-economice, platforma pentru egalitate în educaţie şi cultură, baza pentru securitatea statală şi apărarea drepturilor omului.

Asigurarea accesului la resursele informaţionale are loc prin următoarele mijloace:

 • Accesarea datelor din registre, prin intermediul tehnologiilor Web – SIC “Acces-Web”.
 • Acces public prin intermediul reţelei Internet - „Verifică Datele”.
 • Acces la datele statistice din registre, prin intermediul tehnologiilor Web – SIA „Statistica”.

Resursele și Registrele Informaţionale de Stat de bază:

 1. Registrul de Stat al Populaţiei
 2. Registrul de Stat al Unităţilor de Drept

Resursele şi Registrele Informaţionale de Stat departamentale:

 1. Registrul de stat al transportului (RST)
 2. Registrul de stat al conducătorilor auto (RSCA)

Prestarea serviciilor informaţionale, prin intermediul SIC „Acces -web”

Accesul la informaţia din resursele informaţionale de stat se efectuează în bază de contract, prin utilizarea software-ului specializat - Sistemul informaţional de căutare (SIC) “ACCES-Web”:

 • persoana fizică (inclusiv cetăţeni străini, cu domiciliul în Republica Moldova) - numele, prenumele, patronimicul, data naşterii, numărul, seria, valabilitatea documentului de identificare al persoanei, numărul de identificare de stat – IDNP, imaginea grafică, etc.;
 • persoana juridică - denumirea întreprinderii, adresa juridică, numărul de înregistrare, genurile de activitate, filialele şi reprezentanţele, informaţia cu privire la reorganizarea întreprinderii, datele de identificare ale conducătorului sau fondatorilor etc.;
 • unitatea de transport – caracteristicile tehnice ale autovehiculului, (tipul UT, marca/modelul, culoarea, numărul de stat de înregistrare), datele agregatelor (numărul caroseriei, motorului, şasiului, codul VIN), numărul şi seria documentului de înmatriculare, posesorul, etc.

Serviciile informaţionale, realizate prin SIC „ACCES-Web”, oferă vizualizarea informaţiei necesare şi garantat veridice, în regim online şi non-stop (24 din 24).

Categoriile solicitanților

Categorii de solicitanţi a serviciilor informaţionale, prin intermediul SIC „ACCES-Web”:

 • persoane juridice de drept public (în scopul exercitării atribuţiilor de serviciu ce se află în competenţa acestora, în conformitate cu actele legislative şi normative ale Republicii Moldova în vigoare);
 • persoanele juridice de drept privat (în scopul verificării veridicităţii informaţiei din documente prezentate de către persoanele fizice şi juridice – clienţi pentru subscrierea la serviciile prestate de către persoanele juridice de drept privat).

 

Prestarea serviciilor informaţionale se realizează în strictă conformitate cu actele normative din domeniu, în baza unui Contract de prestări servicii informaţionale.

DenumireaDescarcă
Modelul cererii de acordare/modificare a accesului la resursele informaţionaleMicrosoft Word document Adobe PDF document
Model. Lista utilizatorilor SIC „Acces-web”Microsoft Word document Adobe PDF document

Contracte-tip

GHID PENTRU SOLICITANȚII SERVICIILOR INFORMAȚIONALE  ÎN BAZA CONTRACTELOR TIP DE PRESTĂRI SERVICII PUBLICE ÎN CADRUL ASP CONTRACT-TIP (LINK LA GHID)

Denumirea contractuluiCompletează
Contract de prestare a serviciilor informaționale din Banca Centrală de Date a cadastrului bunurilor imobile (cu plată)Completează
Contract de prestare a serviciilor informaționale din Banca Centrală de Date a cadastrului bunurilor imobile (cu titlu gratuit)Completează
Contract de prestare a serviciilor cadastrale prin InternetCompletează
Contract de prestare a serviciilor informaționale prin intermediul ,,SIA Evidenta Cursanților”Completează
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42