Conturi de decontare

Denumirea beneficiarului: IP „Agenția Servicii Publice”
Adresa: or. Chișinău, str.  Aleksandr Pușkin, nr.42
IDNO:1002600024700

Denumirea bănciiСodul bănciiCont curent IBANServiciul
B.C. Mobiasbanca - OTP Group S.A.MOBBMD22MD83MO2251ASV33878107100Eliberarea actelor de identitate și evidența persoanelor, cu excepția pașaportului cetățeanului Republicii Moldova. Servicii de livrare
B.C. MOLDOVA-AGROINDBANK S.A.AGRNMD2XMD19AG000000022242975180Eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova
B.C. Victoriabank S.A.VICBMD2X884MD23VI022241200000003MDLÎnregistrarea și înmatricularea transportului, documentarea și calificarea conducătorilor auto. Servicii din domeniul examinării și documentării conducătorilor de vehicule. Programarea urgentă la examenul de obținere a permisului de conducere
B.C. Victoriabank S.A.VICBMD2X884MD64VI022241200000396MDLIdentificarea motorului în procesul înmatriculării de stat curente, la solicitarea beneficiarului (verificarea numărului motorului). Acordarea (la solicitarea clientului) asistenţei la completarea contractului de vînzare-cumpărare a vehiculului (agregatului), cu eliberarea blanchetei respective (în 2 exemplare)
B.C. Victoriabank S.A.VICBMD2X884MD14VI022241200000009MDLServicii de intermediere
MF-TR Chişinău - bugetul de statTREZMD2XMD46TRPCCC518430B01231AAServicii stare civilă
MF-TR Chişinău - bugetul de statTREZMD2XMD98TRPCCC518430C01231AAServicii în domeniul înregistrării bunurilor imobile
MF-TR Chișinău-bugetul de statTREZMD2XMD08TRPCCC518430E01231AAÎnregistrarea de stat a unităților de drept. Servicii de licențiere. Servicii de autorizare și certificare. Servicii de terminologie și lingvistică
Ministerul Finanţelor - Trezoreria de Stat Cod fiscal: 1006601000037TREZMD2X Codul Eco: 142220 (taxa de stat)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (codul beneficiarului conform localității)Taxa de stat pentru autentificarea actelor
B.C. Victoriabank S.A.VICBMD2X884MD97VI000002224212555MDLAlte servicii. Servicii informaționale și electronice. Servicii de expedierea pachetelor și coletelor
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42