Procedura de obținere a permisului de conducere va fi simplificată

Procedura de obținere a permisului de conducere va fi simplificată, după ce la ședința de ieri a Guvernului au fost aprobate mai multe modificări la unele hotărâri din domeniu.

Documentul elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii, în colaborare cu Agenția Servicii Publice prevede excluderea obligativității prezentării unui șir de acte necesare în procesul de examinare și documentare cu permis de conducere. În special, este vorba despre documentul ce confirmă modificarea datelor personale, cazierul contravențional privind lipsa interdicțiilor asupra dreptului de a conduce și copia actului de identitate. Informațiile urmează să fie verificate prin intermediul  Sistemelor informaționale de stat.

Totodată, în urma efectuării unei analize complexe a procesului de examinare și documentare cu permis de conducere și în scopul eliminării ambiguităților de formulare și de evitare a interpretărilor abuzive în domeniu au fost operate unele modificări și completări în Regulamentul, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1452 din 24 decembrie 2007. Prin urmare, în cazurile de constatare a fraudelor în procesul de examinare și documentare cu permis de conducere, rezultatele probelor și/sau certificatul obținut vor fi anulate.

Conform noilor modificări, responsabili de monitorizarea procesului de examinare și de identificarea neregulilor vor fi membrii Comisiei special instituite prin ordinul directorului ASP și reprezentanții organelor de drept. În documentul aprobat sunt stipulate și situațiile care vor servi drept temei pentru anularea examenului sau a permisului de conducere. De exemplu, atunci când examinatorul comunică candidatului examinat răspunsurile corecte la testul teoretic; candidatul examinat este ajutat de o altă persoană la susţinerea probei teoretice, sau utilizează aparataj tehnic în acest sens; examinatorul ignoră încălcările comise de către candidatul examinat pe parcursul examinării practice sau examinatorul indică candidatului efectuarea unor provocări şi manevre care ar încălca regulile de circulaţie sau semnalizarea rutieră.

Tot ieri a fost aprobat și modelul permisului de conducere internaţional, în baza permisului de conducere naţional al Republicii Moldova, cu preluarea prevederilor Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968.

Documentul va fi eliberat doar în baza permisului de conducere naţional cu statut „Valabil”, pe un termen de până la 3 (trei) ani, cu condiţia că acest termen să nu depăşească termenul de valabilitate al permisului de conducere naţional deţinut de către solicitant. Permisul de conducere internaţional va fi valabil la conducerea vehiculelor în trafic internaţional numai în prezenţa permisului de conducere naţional al Republicii Moldova, deţinut.

De asemenea, la recomandarea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, la preschimbarea permiselor de conducere eliberate de autoritățile altor state va fi aplicat principiul de reciprocitate.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42