Certificate de înmatriculare provizorie pentru probe și plăci cu inscripția „PROBE” pentru vehiculele destinate comercializării

I.P. Agenția Servicii Publice va elibera începând cu 1 martie 2018 certificate de înmatriculare provizorie și plăci cu număr de înmatriculare cu inscripția „PROBE”. Acestea vor fi eliberate agenților economici care au ca obiect de activitate comercializarea vehiculelor rutiere, în vederea efectuării probelor solicitate de clienți.

Pentru a obține plăcuțe cu inscripția „PROBE”, solicitanții urmează să depună o cerere la care se vor anexa copia actului constitutiv al societății din care să rezulte ca obiect de activitate comercializarea vehiculelor rutiere și copia actului care atestă deținerea unui spațiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor supuse vânzării. Solicitantul urmează să prezinte și copia documentului vamal care atestă importul vehiculului, copii ale documentelor de înmatriculare eliberate de autorităţile străine (după caz) și dovada achitării serviciului solicitat. Tariful pentru eliberarea Certificatului de înmatriculare provizorie pentru probe va fi de 130 de lei, iar al plăcuțelor de 480 de lei, la fel ca în cazul celor cu numere obișnuite.

La momentul punerii în circulație a unui vehicul cu plăci cu număr pentru probe, titularii certificatelor de înmatriculare vor completa o anexă care să cuprindă datele de identificare ale automobilului și anume: categoria, marca, modelul, masa totală maximum autorizată, culoarea, numărul de identificare, precum și datele de identificare ale conducătorului de vehicul. Cererile de solicitare a plăcilor cu indicativul „PROBE” se depun la sediul Direcției identificare și înmatriculare a mijloacelor de transport situat în  mun. Chișinău, str. Salcâmilor, 28.

Certificatul de înmatriculare provizorie pentru probe va fi valabil timp de un an de la data eliberării și doar pe teritoriul Republicii Moldova. În cazul expirării termenului de valabilitate al documentului, solicitantul este obligat să restituie autorității emitente plăcile cu număr de înmatriculare. Precizăm că, vehiculele care vor circula în baza certificatului de înmatriculare provizorie pentru probe nu vor putea efectua transport comercial de bunuri și persoane.

Galerie foto: 
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42