Încălcarea regulilor de utilizare a datelor cu caracter personal se sancționează!

Instituția publică ,,Agenția Servicii Publice” a fost sesizată de către Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova privind fenomenul frecvent întâlnit în ultimul timp pe site-urile de socializare, și anume postarea anunțurilor despre găsirea actelor de identitate, permiselor de conducere și altor documente ce conțin date cu caracter personal, în vederea identificării deținătorilor acestora.

Deseori aceste postări sunt însoțite de plasarea unor poze ale documentelor respective. Deși, scopul pare a fi nobil, nu întotdeauna se iau în considerație riscurile posibile la care sunt supuși atât deținătorul legal al actului pierdut, cât și utilizatorul care postează informația respectivă.

Conform prevederilor articolului 741 alineatele (3) și (4) din Codul Contravențional al Republicii Moldova, încălcarea drepturilor subiectului datelor cu caracter personal de a fi informat, de acces la datele cu caracter personal, de intervenţie asupra datelor cu caracter personal, de opoziţie şi de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și încălcarea regulilor de utilizare a datelor cu caracter personal, reprezintă contravenții și se sancționează cu:

  • amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice;
  • amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere;
  • amendă de la 120 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.

Datele cu caracter personal publicate pe site-urile de socializare vulnerabilizează siguranța persoanelor care pot deveni victime ale unor abuzuri, precum furtul de identitate, pierderi financiare sau alte infracțiuni realizate prin utilizarea ilicită a datelor cu caracter personal ale acestora.

Astfel, titularii actelor de identitate sunt obligați să comunice fără întârziere organelor competente despre pierderea sau găsirea actului de identitate, în conformitate cu articolul 8 lit. c) din Legea nr. 273-XIII din 09 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul național de paşapoarte.

Menționăm că, actul de identitate găsit de către o persoană terţă se predă autorităţii emitente, iar în cazul aflării terţului în străinătate se predă misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale Republicii Moldova.

În vederea asigurării protecției datelor cu caracter personal a subiectului datelor cu caracter personal, precum și diminuării riscurilor pe care le implică dezvăluirea acestora, atenționăm asupra respectării prevederilor legislației în vigoare enunțate

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42