În atenţia solicitanţilor serviciilor ASP!

Stimaţi cetățeni, în legătură cu sistarea livrării energiei electrice către unele subdiviziuni ale Agenţiei Servicii Publice, programată de furnizorul Gas Natural Fenosa pentru data de 7 februarie 2018, între orele 12.00 – 17.00, vă anunţăm despre indisponibilitatea unor servicii digitale prestate de Agenție.

Printre acestea se numără serviciile cadastrale precum: Depunerea cererii prin Internet (comanda online), Acces la Banca centrală de date, Acces la informaţia grafică despre bunurile imobile, Verificarea şi recepţia lucrărilor cadastrale și serviciul Acces activ la Registrul bunurilor imobile a executorilor judecătoreşti.

La fel, va fi întreruptă deservirea cetăţenilor în unele subdiviziuni teritoriale ale Departamentului Cadastru din mun. Chișinău: SCT Chişinău situat pe str. Armenească 42B, SCT Chişinău nr. 1 de pe str. Ialoveni 100B, Biroul de deservire a cetăţenilor de pe str. A. Puşkin 47, Biroul de deservire a cetăţenilor din str. A.Russo și  Biroul de deservire a cetăţenilor din com. Budeşti.

Tot în a doua jumătate a zilei de 7 februarie 2018, în Chișinău, nu vor fi disponibile serviciile de înregistrare și eliberare a extraselor din Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali. De asemenea, din cauza sistării livrării energiei electrice către sediul Agenției Servicii Publice de pe str. A. Puşkin 47, nu va funcționa portalul e-Licențiere. Agenții economici interesați pot obține informații suplimentare la numărul de telefon 022-20-7864.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42