Ordin cu privire la aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice

Nomenclator intern al serviciilor prestate de către Agenția Servicii Publice și tarifile la acestea

OrdinAnexaData actulizării
Ordin nr. 66 din 29.01.2021Nomenclator intern 01.07.2021
Data actualizării: 
01/07/2021
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42