Legi

Legea Republicii Moldova nr.164-XV/2003 privind ratificarea Protocolului din 28.03.1997 la Convenţia privind asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală din 22 ianuarie 1993
Legea nr. 79-XVIII /2009 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția Comisiei Internaționale de Stare Civilă nr.20 privind eliberarea certificatului de capacitate matrimonială
Legea nr. 82/2017 integrității
Legea nr. 764-XV/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova
Legea nr. 3465-XI/1989 cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul RSS Moldovenești
Legea nr. 338-XIII/1994 privind drepturile copilului
Legea nr. 880/1992 cu privire la Fondul Arhivistic al Republicii Moldova
Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova
Legea nr. 99/2010 privind regimul juridic al adopției
Codul familiei nr. 1316-XIV/2000
Codul civil nr. 1107-XV/2002
Constituția Republicii Moldova adoptată la 29 iulie 1994
Lege Nr. 80/2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Lege nr. 75/2015 cu privire la locuințe
Lege nr. 91/2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic
Lege nr.133 /2011 privind protecţia datelor cu caracter personal
Lege nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional
Lege nr. 232/2007 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei cu privire la prevenirea cazurilor de apatridie în legătură cu succesiunea statelor
Lege nr. 71/2007 cu privire la registre
Lege nr. 241/2007 a comunicaţiilor electronice
Lege nr. 131/2007 privind siguranţa traficului rutier
Lege nr. 284/2004 privind comerţul electronic
Lege nr. 467/2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat
Lege nr. 100/2001 privind actele de stare civilă
Lege nr.1024/2000 a cetăţeniei Republicii Moldova

Pages

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42