Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

13.09.2023 09:59

Înregistrarea gratuită a organizațiilor sindicale și a asociațiilor patronale

Agenția Servicii Publice anunță că, începând cu data de 11 septembrie 2023, serviciul de înregistrare de stat a organizațiilor sindicale și a asociațiilor patronale se prestează gratuit (tariful anterior - 1149 lei).

Diminuarea tarifelor a fost efectuată în contextul garantării realizării drepturilor fundamentale ale salariaţilor şi angajatorilor de a întemeia şi de a se afilia la sindicate şi patronate.

Informația statistică:

Din numărul total de persoane juridice înregistrate în Registrul de stat al unităților de drept al  Republicii Moldova, 196 constituie sindicatele, 163 asociații patronale. Anual se înregistrează circa 40 organizații sindicale, 25 asociații patronale

Informație oferită de: Serviciul comunicare şi protocol
Telefon de contact: (+373 22) 50-4070
Email: presa@asp.gov.md

Arhiva