Întrevederea specialiştilor Departamentului înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept al Agenţiei Servicii Publice cu membrii comunității Asociației Patronale „Camera de Comerț Americană din Moldova”

La data de 10 ianuarie 2022 a intrat în vigoare Legea nr.175/2021 pentru modificarea unor acte normativeopen_in_new, prin care s-au adus amendamente la Codul civil, Legea nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individualiopen_in_new, Legea nr.135/2007 privind societățile cu răspundere limitatăopen_in_new, Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuniopen_in_new, ş.a.

Agenţia Servicii Publice la data de 05.01.2022 a avut o întrevedere cu membrii comunității Asociației Patronale „Camera de Comerț Americană din Moldova” (AmCham) pe marginea măsurilor de punere în aplicare a Legii nr. 175/2021.

În cadrul şedinţei s-au discutat un şir de aspecte practice ce ţin de implementarea modificărilor ce vizează procedura înregistrării de stat a unităţilor de drept şi anume:

  1. Excluderea autentificării actelor de constituire ale societăţilor comerciale;
  2. Excluderea autentificării actului juridic de înstrăinare/dobândire a părţii sociale la societăţile cu răspundere limitată;
  3. Transmiterea documentelor pentru înregistrarea de stat în format electronic;
  4. Verificarea de către organul înregistrării de stat a deţinerii unor avize sau aprobări prin schimbul de date în regim automatizat cu autoritatea emitentă respectivă;
  5. Eliberarea în format electronic a deciziilor adoptate de organul înregistrării de stat, precum şi a informaţiei din Registrul de stat.

Concomitent, organul înregistrării de stat împreună cu membrii comunităţii AmCham şi-au exprimat îngrijorarea referitoare la iminența riscurilor de fals în acte în contextul excluderii autentificării actului juridic de înstrăinare/dobândire a părţii sociale, şi ca urmare şi a creşterii numărului de litigii, deseori de lungă durată. Ca suport pentru persoanele fizice şi juridice, ASP a elaborat, aprobat şi a pus la dispoziţia solicitanţilor (pe pagina web oficială a ASP) modele ale cereriloropen_in_new de înregistrare a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, precum și instrucţiunile privind completarea acestora.

Totodată, participanţii au salutat avantajele modificărilor propuse cu privire la recepţionarea şi eliberarea documentelor pentru înregistrarea de stat a unităţilor de drept în format de documente electronice care va facilita interacţiunea la distanţă, astfel ca să fie posibilă înregistrarea şi modificarea documentelor unităţilor de drept la distanţă de către organul înregistrării de stat cu utilizarea semnăturii electronice.