Declaraţia privind buna guvernare

Declaraţia de răspundere managerială

pentru anul 2020

Declaraţia de răspundere managerială

pentru anul 2019

Declaraţia de răspundere managerială

pentru anul 2018

Declaraţia privind buna guvernare

pentru anul 2017

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42