Luarea la evidenţă provizorie a agenţilor economici înregistraţi de autorităţile din stînga Nistrului (inclusiv modificarea datelor înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice, precum și radierea din Registru)

Luarea la evidenţă provizorie a agenţilor economici înregistraţi de autorităţile din stânga Nistrului (inclusiv modificarea datelor înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali)

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42