Eliberarea adeverinței ce conține date din RSCV

Eliberarea adeverinței ce conține date din RSCV

2Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 17 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice

Pentru eliberarea confirmării permisului de conducere și fișei deținătorului permisului de conducere solicitantul trebuie să prezinte:

  • cererea-tip, semnată de solicitant (se completează la momentul adresării);
  • actul de identitate;
  • copia permisului de conducere (opțional);
  • procura pe numele persoanei împuternicite de solicitant (procura autentificată în ordinea stabilită);
  • dovada achitării tarifelor pentru serviciul prestat.

Eliberarea adeverinţei ce conţine date din Registrul de stat al conducătorilor de vehicule (seria TC):

  • privind confirmarea deţinerii dreptului de a conduce, categoriile permiselor de conducere, precum şi permisele de conducere eliberate;
  • privind confirmarea valabilităţii şi autenticităţii permisului de conducere deţinut;
  • privind confirmarea nedeţinerii dreptului de a conduce mijloacele de transport.

Punctul 35 din Regulamentul cu privire la permisul de conducere, organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea permisului de conducere și condițiile de admitere la traficul rutier, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1452, din 24 decembrie 2007, prevede eliberarea titularilor permiselor de conducere, la solicitarea acestora, și a fișei deținătorului permisului de conducere de modelul stabilit în anexa nr. 5 la Hotărârea de Guvern nominalizată.

La moment, în cadrul Departamentului înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto, reieșind din multiplele solicitări din partea populației, inclusiv și din partea cetățenilor aflați în afara țării, în calitate de confirmare a permisului de conducere deținut, acestora, reieșind din Lista serviciilor cu plată prestate de Agenția Servicii Publice, li se eliberează adeverință privind posesia permisului de conducere cu categoriile de conducere prevăzute în ele.

Implementarea fișei deținătorului permisului de conducere și sistemului automatizat de perfectare a acestui document, va da posibilitatea de a oglindi tabelar și vast toată evoluția formării conducătorului de vehicul respectiv, de la simplu la compus (de la categoriile inferioare la cele superioare), vechimea în conducerea vehiculelor, data obținerii fiecărei categorii de conducere în parte, suspendarea dreptului de a conduce etc.

Atât fișa deținatorului permisului de conducere, cât și adeverința privind posesia permisului de conducere vor putea fi eliberate în paralel.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42