Proba practică

Serviciile ”Utilizarea poligonului în procedura de pregătire de sine stătătoare la proba practică a examenului de obținere a permisului de conducere, pentru 1 oră academică” și ”Conducere de probă în condiţii de trafic, conform rutelor de examinare aprobate, pe vehiculul specializat similar celui ce urmează a fi utilizat în procedura de examinare la proba practică de conducere a vehiculului (pentru una rută)” se prestează reieșind din capacitatea de deservire a subdiviziunii.

Utilizarea poligonului în procedura de pregătire de sine stătătoare la proba practică a examenului de obținere a permisului de conducere, pentru 1 oră academică

Termen

Tarif

 Conform programării prealabile160 lei

Conducerea de probă în condiţii de trafic, conform rutelor de examinare aprobate, pe vehiculul specializat similar celui ce urmează a fi utilizat în procedura de examinare la proba practică de conducere a vehiculului (pentru una rută)

Termen

 

Tarif

la categoria ”B”

în mun. Chișinău

Conform programării prealabile

300 lei

în alte localități ale Republicii Moldova

Conform programării prealabile

150 lei

la categoria ”C”, ”CE”

în mun. Chișinău

Conform programării prealabile

350 lei

în alte localități ale Republicii Moldova

Conform programării prealabile

250 lei

la categoria ”D”

în mun. Chișinău

Conform programării prealabile

350 lei

în alte localități ale Republicii Moldova

Conform programării prealabile

250 lei

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42