Proba teoretică

Pregătirea pentru susţinerea examenului teoretic de obţinere a permisului de conducere

Anterior urmării probei teoretice a examenului, candidatul poate solicita la subdiviziunea competentă prestarea serviciului ”Utilizarea complexului computerizat la testarea nivelului de pregătire pentru susținerea probei teoretice a examenului în vederea obţinerii a permisului de conducere”.

Serviciul respectiv se prestează reieșind din capacitatea de deservire s subdiviziunii.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42