Înscrierea în Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali a interdicţiilor aplicate de instanţele judecătoreşti şi executorii judecătoreşti

Înscrierea în Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali a interdicţiilor aplicate de instanţele judecătoreşti şi executorii judecătoreşti

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42