Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Petiții

Aveţi posibilitatea de a transmite o petiţie prin intermediul poştei electronice asp@asp.gov.md.

Rugăm să citiți cu atenție informația privind modul de depunere și examinare a petițiilor electronice adresate Agenției Servicii Publice (în continuare ASP).

  1. Pagina web www.asp.gov.md vă oferă posibilitatea de a vă adresa către ASP în mod electronic cu propuneri, petiții, sesizări etc.
  2. Examinarea petițiilor adresate ASP se efectuează în strictă conformitate cu prevederile Codului administrativ al Republicii Moldova, nr. 116/2018, și ale  altor acte normative.
  3. Petiția trebuie să fie semnată de autor ori de reprezentantul său legal sau împuternicit cu semnătura electronică, indicându-se: numele, prenumele, domiciliu și un număr de telefon de contact.
  4. După recepționarea petițiilor ASP are dreptul să verifice veridicitatea informației și să solicite informații suplimentare.
  5. Adresările care nu vor conține informația solicitată în mod obligatoriu în formatul adresării și nu vor corespunde cerințelor față de documentul electronic, inclusiv aplicarea semnăturii electronice, nu vor fi examinate.
  6. În cazul în care dvs. nu dispuneți de o adresă electronică  și o semnătură electronică, vă recomandăm să expediați adresarea prin poștă sau să plasați petiția în cutia poștală pentru corespondență din hol-ul ASP, str. Aleksandr Pușkin, 42, municipiul Chișinău, MD-2012.