Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Avizele agenților economici

Schimbarea denumirii

Anul Perioada Fișier
2022 01.01.2022— 30.11.2022
2008-2021 01.06.2008 — 31.12.2021

(art. 9 al Legii Nr. 220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali)

Schimbarea sediului

Anul Perioada Fișier
2022 01.01.2022 — 30.11.2022
01.06.2008 — 31.12.2021

(art. 10 al Legii Nr.220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali)

Inițierea procedurii de radiere a întreprinzătorilor individuali inactivi, persoanelor juridice inactive și a contribuabililor ale căror obligații fiscale au fost stinse simplificat prin scădere

Anul Perioada Fișier
2022 01.06.2008 — 30.11.2022

(art. 26 al Legii Nr. 220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și art.174' al Codului fiscal)

Radierea persoanei juridice

Anul Perioada Fișier
2022 01.01.2022 —30.11.2022
2008-2021 01.06.2008 — 31.12.2021

(art. 24 al Legii Nr. 220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali)

Radierea persoanei juridice a cărei activitate a fost suspendată

Anul Perioada Fișier
2022 01.01.2022 — 30.11.2022
2018-2021 01.01.2018 — 31.12.2021

(art. 26' al Legii Nr. 220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali)

Reducerea capitalului social

Anul Perioada Fișier
2022 01.01.2022 — 25.11.2022
2007-2021 20.11.2007 — 31.12.2021

(art. 36 al Legii Nr. 135 din 14.06.2007 privind societățile cu răspundere limitată)

Începerea procedurii de reorganizare

Anul Perioada Fișier
2022 01.01.2022 — 25.11.2022
2014-2021 27.06.2014 — 31.12.2021

(art. 20 al Legii Nr. 220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali)

Începerea procedurii de lichidare a persoanelor juridice

Anul Perioada Fișier
2022 01.01.2022 — 25.11.2022
2014-2021 27.06.2014 — 31.12.2021

(art. 91 al Codului Civil din 06.062002)

Finalizarea procedurii de reorganizare a Societăților pe Acțiuni

Anul Perioada Fișier
2022 01.01.2022 — 05.08.2022
2021 01.01.2021 — 31.12.2021

(art. 92 al Legii Nr. 1134 din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni)