Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Achiziţie publice

Cererea ofertelor de preturi din 19.12.2022 privind achizitionarea serviciilor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto pentru pagube produse de autovehicule pentru anul 2023.

Termen limita pentru primirea ofertelor: 19.12.2022 / 13:30
Detalii: MTender

Licitație Deschisă din 09.01.2023 privind achiziționarea serviciilor de imprimare și copiere alb/negru pentru anul 2023

Termen limita pentru primirea ofertelor: 09.01.2023 / 10:00
Detalii: MTender

Cererea ofertelor de preţuri din 12.12.2022 privind achiziţionarea materialelor de construcţie

Termen limita pentru primirea ofertelor: 12.12.2022 | 12:00
Detalii: MTender

Achiziție de valoare mică din 05.12.2022 privind achiziționarea serviciilor de mentenanță preventivă a sistemului informațional automatizat „Acces Activ la Registrul Bunurilor Imobile” (SIA „AARBI”) pentru anul 2023.

Termen limita pentru primirea ofertelor: 05.12.2022 | 10:00
Detalii: MTender

Achiziţie de valoare mică din 02.12.2022 privind achiziţionarea serviciilor de deservire și extindere a garanției sistemului de stocare a datelor Sistemelor Cadastrale HP 3PAR pentru anul 2023.

Termen limita pentru primirea ofertelor: 02.12.2022 | 12:00 
Detalii: MTender

Achiziţie de valoare mică din 01.12.2022 privind achiziţionarea serviciilor de broker vamal pentru anul 2023.

Termen limita pentru primirea ofertelor: 01.12.2022 | 12:00
Detalii: MTender

Cererea ofertelor de preţuri din 07.12.2022 privind achiziţionarea serviciilor de mentenanţă preventivă SIA "BusinessCad" pentru anul 2023.

Termen limita pentru primirea ofertelor: 07.12.2022 | 10:00
Detalii: MTender

Cererea ofertelor de preturi din 07.12.2022 privind achizitionarea serviciilor de mentenanţă preventivă SIA 1C Contabilitate Întreprinderea 8 cu modulele adaptate pentru ASP pentru anul 2023

Termen limita pentru primirea ofertelor: 07.12.2022 | 10:00
Detalii: MTender

Licitație deschisă din 29.12.2022 privind achiziționarea servicii transport date pentru perioada (2023 –2025)

Termen limita pentru primirea ofertelor: 29.12.2022 | 10:00
Detalii: MTender

Licitaţia deschisă din 26.12.2022 privind achiziţionarea serviciilor de telefonie mobilă şi Internet mobil pentru perioada 2023 –2025.

Termen limita pentru primirea ofertelor: 26.12.2022 | 11:00
Detalii: MTender

Licitaţie deschisă din 26.12.2022 privind achiziţionarea serviciilor de telefonie fixă pentru perioada 2023-2025.

Termen limita pentru primirea ofertelor: 26.12.2022 | 10:00
Detalii: MTender

Licitație deschisă din 27.12.2022 privind achiziționarea serviciilor de mentenanță a Complexului protecție criptografică producere pentru anul 2023

Termen limita pentru primirea ofertelor: 27.12.2022 | 10:00
Detalii: MTender

Cererea ofertelor de preţuri din 02.12.2022 privind achiziţionarea paharelor de unică folosinţă.

Termen limita pentru primirea ofertelor: 02.12.2022 | 10:00
Detalii: MTender

Cererea ofertelor de preț din 01.12.2022 privind achiziționarea timbrelor pentru anul 2023.

Termen limita pentru primirea ofertelor: 01.12.2022 | 10:00
Detalii: MTender

Achiziţie de valoare mică din 28.11.2022 privind achiziţionarea lucrărilor de reparaţie a reţelelor de ventilare.

Termen limita pentru primirea ofertelor: 28.11.2022 | 11:00
Detalii: MTender

Licitaţie deschisă din 19.12.2022 privind achizitionarea produselor de îngrijire personală pentru anul 2023 .

Termen limita pentru primirea ofertelor: 19.12.2022 | 11:00
Detalii: MTender

Licitaţie deschisă din 13.12.2022 privind achiziţionarea serviciilor de pază tehnică a oficiilor/edificiilor ASP, inclusiv servicii de deservire și mentenanță a sistemelor existente de semnalizare pază și a incendiilor pentru anul 2023.

Termen limita pentru primirea ofertelor: 13.12.2022 | 10:00
Detalii: MTender

Licitaţie deschisă din 12.12.2022 privind achiziţionarea combustibilului pentru anul 2023.

Termen limita pentru primirea ofertelor: 12.12.2022 | 10:00
Detalii: MTender

Licitație Deschisă din 14.12.2022 privind achiziționarea produselor de papetărie pentru anul 2023.

Termen limita pentru primirea ofertelor: 14.12.2022 | 11:00
Detalii: MTender

Licitație Deschisă din 13.12.2022 privind achiziționarea serviciilor de pază fizică a oficiilor/edificiilor ASP pentru anul 2023.

Termen limita pentru primirea ofertelor: 13.12.2022 | 10:00
Detalii: MTender

Licitaţie deschisă din 14.12.2022 privind achizitionarea - Apă potabilă (0,5 L; 1,5 L; 19 L) pentru anul 2023.

Termen limita pentru primirea ofertelor: 14.12.2022 | 09:53
Detalii: MTender

Cererea ofertelor de preț din 08.12.2022 privind achiziționarea serviciilor de deservire și mentenanță a Complexului tehnico-aplicativ de înregistrare video și audio în procesul susținerii examenelor de calificare practice de obținere a permisului de conducere pentru anul 2023

Termen limita pentru primirea ofertelor: 08.12.2022 / 10:00
Detalii: MTender

Cererea ofertelor de preț din 13.12.2022 privind achiziționarea serviciilor de monitorizare a exploatării autovehiculelor pentru anul 2023

Termen limita pentru primirea ofertelor: 13.12.2022 / 10:00
Detalii: MTender

Licitație Deschisă din 03.01.2023 privind  achiziționarea serviciilor de restabilire a funcționalității cartușelor pentru anul 2023

Termen limita pentru primirea ofertelor: 03.01.2023 / 10:00
Detalii: MTender