Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Anularea certificatului de înmatriculare sau a certificatului de înmatriculare provizoriu

INFORMAȚII GENERALE

Anularea certificatului de înmatriculare sau a certificatului de înmatriculare provizoriu, în cazul în care este documentul de bază, eliberat pe numele uzufructuarului (cu excepția vehiculului înmatriculat de alt registrator)

Date generale:

Serviciul se prestează la expirarea termenului de valabilitate al documentului sau la prezentarea actelor prin care se solicita anularea acestuia.

Categorii de solicitanți:

  • Proprietarul sau persoana împuternicită.
  • Termene și tarife
  • Informații generale
  • Documente necesare
  • Notă: În cazurile în care proprietari ai vehiculelor sunt persoane care nu au atins vârsta de 14 ani, operațiunile de înmatriculare se efectuează în numele lor de către parinți, înfietori sau tutori, iar în cazurile în care proprietari sunt persoane cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani, înmatricularea se efectuează de către aceste persoane cu acordul scris al reprezentanților lor legitimi (părinți, înfietori sau tutori).

    Programare
    online