Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea certificatului de înmatriculare provizoriu pentru vehicul (VPP, VPPN), inclusiv a duplicatului acestuia

INFORMAȚII GENERALE

Certificatul de înmatriculare provizoriu – document oficial de stat care confirmă înmatricularea vehiculului şi permite titularului acestuia exploatarea vehiculului pe teritoriul Republicii Moldova. Se eliberează pe perioada perfectării certificatului de înmatriculare, precum şi în calitate de document de bază pentru vehiculele ce aparţin persoanelor fizice care din considerente religioase s-au refuzat de numărul de identificare de stat (IDNP).

Programare
online