Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea plăcilor ce conțin numere de înmatriculare cu simboluri solicitate

DOCUMENTE NECESARE

Categorii de solicitanți:

  • persoane fizice și juridice.

Lista documentelor necesare:

  • buletinul de identitate al proprietarului sau al persoanei împuternicite;
  • procura (după caz);
  • ștampila (pentru persoane juridice);
  • dovada achitării tarifelor pentru serviciul prestat.
Programare
online