Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Activitatea barurilor și restaurantelor duty-free la bordul navei

CONDIȚIILE DE LICENȚIERE

 1. Barurile și restaurantele duty-free se înființează doar pentru activitate la bordul navei.
 2. Amenajarea exterioară a magazinului duty-free nu trebuie să permită accesul în incintă al persoanelor care nu călătoresc înspre o destinaţie internaţională.
 3. Amenajarea exterioară a magazinului duty-free nu trebuie să permită introducerea sau scoaterea de mărfuri din incintă prin alte locuri decât cele stabilite de organele vamale.
 4. Magazinul duty-free poate fi amplasat înainte de punctul de control al paşapoartelor, în zona intrării pe teritoriul Republicii Moldova. Magazinul duty-free poate crea condiţii pentru plasarea mărfurilor cumpărate de către pasageri la depozit, în vamă, până la reîntoarcerea în ţara de unde a plecat/sosit pasagerul ori până la plecarea în ţara de destinaţie. Magazinul duty-free trebuie să fie amenajat cu spaţii necesare depozitării mărfurilor cumpărate de pasageri.
 5. Dacă necesităţile de funcţionare a magazinelor duty-free impun folosirea unor spaţii anexe ale magazinului duty-free, acestea trebuie amplasate în aceeaşi clădire sau în imediata ei apropiere, care se află în aceeaşi zonă de supraveghere vamală, calea de comunicare dintre acestea considerându-se parte integrantă a perimetrului magazinelor.
 6. În magazinele, barurile şi restaurantele duty-free pot fi vândute orice fel de mărfuri, străine sau autohtone, cu excepţia: mărfurilor prohibite de a fi introduse în Republica Moldova şi de a fi scoase din republică, mărfurilor interzise spre comercializare pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi mărfurilor specificate expres în lege.
 7. Mărfurile admise spre vânzare în magazinele duty-free pot fi comercializate numai în cantităţi destinate uzului personal, precum şi în ambalaje şi cantităţi uzuale pentru comerţul cu amănuntul.
 8. Toate mărfurile aprovizionate în scopul vânzării în magazinele, barurile şi restaurantele duty-free vor fi însoţite de documente legale, datate, semnate de cei în drept şi ştampilate, din care să rezulte cu claritate: furnizorul (denumirea, sediul social, codul fiscal, numărul de înmatriculare în registrul comerţului); data livrării; mijlocul de transport utilizat, precum şi numele şi prenumele delegatului sau şoferului şi documentul de identitate al acestuia; denumirea mărfii; cantitatea; unitatea de măsură; preţul de achiziţie.
 9. Toate mărfurile vor fi comercializate în termenele de valabilitate prescrise de furnizor.
 10. Preţurile de vânzare ale mărfurilor vor fi exprimate în dolari S.U.A. şi/sau în euro şi vor fi afişate la vedere. Orice modificări ulterioare ale preţurilor de vânzare vor fi evidenţiate în documentele prin care acestea au fost stabilite, cu precizarea datei la care s-au operat modificările.            
 11. Justificarea vânzărilor de mărfuri prin magazinele, barurile şi restaurantele duty-free se face prin bonuri fiscale sau prin facturi. Facturile fiscale vor fi utilizate pentru produse de folosinţă îndelungată, precum: aparatură foto, aparatură electronică, aparatură electrocasnică etc. Pe lângă informaţiile indicate în bonurile fiscale, facturile fiscale vor evidenţia marca, tipul, seriile produselor vândute, precum şi alte elemente cerute de reglementările în vigoare.
 12. Barurile și restaurantele duty-free se înființează doar pentru activitate la bordul navei.

Temeiul legal:

 • Termene și tarife
 • Condițiile de licențiere
 • Documente necesare
 • Programare online
 •  

  Acest serviciu este disponibil, de asemenea, în baza împuternicirii de reprezentare electronică acordate prin intermediul SIA MPower

  Programare
  online