Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Declararea pierderii sau furtului actului de identitate

Paşaport al cetățeanului Republicii Moldova

În cazul pierderii sau furtului pașaportului cetățeanului Republicii Moldova, titularul depune o declarație în acest sens, în ţară — la orice serviciu eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul centrelor multifuncționale ale Agenţiei Servicii Publice, iar în străinătate - la misiunile diplomatice şi oficiile consulare (MDOC) ale Republicii Moldova. În lipsa MDOC în statul de reşedinţă al solicitantului, declaraţia respectivă poate fi depusă la orice MDOC.

La declararea pierderii sau furtului paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova, solicitantul prezintă:

  • actul de identitate de uz intern valabil (buletinul de identitate, buletinul de identitate provizoriu), obligatoriu pentru persoanele cu vârsta peste 16 ani;

Dacă la momentul depunerii cererii persoana nu are asupra sa buletinul de identitate, prezentarea acestuia nu este obligatorie cu condiţia că buletinul de identitate nu a fost pierdut, furat sau deteriorat şi se află în termen de valabilitate. Datele şi valabilitatea buletinului de identitate se confirmă prin informaţia din Registrul de stat al populaţiei. Suplimentar la cerere, persoana sau reprezentantul legal sau persoana care acţionează în interesul acesteia, în condiţiile prevederilor legale, depune în scris o declaraţie pe proprie răspundere, prin care confirmă că datele cu caracter personal şi buletinul de identitate din Registrul de stat al populaţiei îi aparţin persoanei pe numele căreia se solicită întocmirea declarației de pierdere a paşaportului;

  • actul de identitate de uz intern valabil al reprezentantului legal sau al persoanei care acţionează în interesele titularului sau al reprezentantului împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege.

Declaraţia de pierdere sau furt al paşaportului poate fi depusă concomitent cu o cerere pentru eliberarea paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova nou.

La prestarea serviciului de declarare a pierderii sau furtului paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova solicitantul achită taxa de stat stabilită în condiţiile prevederilor legale.

TERMENE ȘI TARIFE

Termen Tarif Locul prestării
La momentul adresăriim gratuit10

10Pentru declararea pierderii sau furtului pașaportului cetățeanului Republicii Moldova, în bugetul de stat se percepe taxa de stat stabilită prin Legea taxei de stat nr.1216/1992


mServiciile marcate cu litera „m” sunt disponibile inclusiv prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale Republicii Moldova.

  • Termene și tarife
  • Programare on-line
  • Programare
    online