Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova (CA)

TERMENE ȘI TARIFE

Termen Tarif Locul prestării
20 zile lucrătoarem 130 lei5
gratuit5,6
10 zile lucrătoarem1 260 lei5
5 zile lucrătoarem 390 lei5
1 zi lucrătoarem1 520 lei5
130 lei5,6
În ziua adresăriim1 650 lei5 CM Chișinău 2, CM Chișinău 5

Serviciul nu se prestează în termenul „în ziua adresării” în cazul solicitării buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova pe motivul repatrierii


5Pentru înregistrarea la domiciliu și/sau la reședința temporară, efectuată în cadrul prestării serviciului de eliberare a buletinului de identitate, inclusiv celui electronic, în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de stat stabilită prin Legea taxei de stat nr.1216/1992


6Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 2 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice


mServiciile marcate cu litera „m” sunt disponibile inclusiv prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale Republicii Moldova.


m1Serviciul comandat prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale Republicii Moldova se prestează numai în cazul modificării termenului de executare a comenzii în temeiul cererii solicitantului sau reprezentantului său legal, sau reprezentantului împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, sau persoanei care acţionează în interesul acestuia în condiţiile prevederilor legale, depuse la Agenţia Servicii Publice.

Programare
online