Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Înregistrarea la domiciliu și/sau la reședința temporară concomitent cu radierea din evidență de pe adresa anterioară

TERMENE ȘI TARIFE

Termen Tarif Locul prestării
La momentul adresăriim 50 lei1
gratuit1,3

Tariful este aplicabil pentru cazurile în care nu se eliberează buletin de identitate, dar se aplică mențiunea privind înregistrarea la domiciliu și/sau la reședința temporară pe fișa de însoțire la buletinul de identitate sau pe buletinul de identitate provizoriu


1Pentru acordarea serviciului, în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de stat stabilită prin Legea taxei de stat nr.1216/1992

3Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 6 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice


mServiciile marcate cu litera „m” sunt disponibile inclusiv prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale Republicii Moldova.

  • Termene și tarife
  • Programare on-line
  • Programare
    online