Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Completarea actului de divorț înregistrat (în temeiul hotărârii judecătorești, încheierii notarului, cererii ulterioare a persoanei)

DOCUMENTE NECESARE

Pentru completarea actului de divorț este necesar să prezentați următoarele acte:

  • actele de identitate;
  • după caz, actul de identitate al reprezentantului legal şi dovada împuternicirii (în cazul în care cererea este depusă de o persoană împuternicită în bază de procură autentificată notarial), însoțită de declarația persoanei reprezentate privind schimbarea numelui”.
Programare
online