Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Înregistrarea divorțului

DOCUMENTE NECESARE

Înregistrarea divorțului în temeiul declarației comune a soților:

  1. actele de identitate ale soţilor;
  2. certificatul de căsătorie, în original (după caz şi duplicatele certificatelor de căsătorie).

Înregistrarea divorțului în temeiul declarației unuia dintre soți:

  1. actul de identitate;
  2. hotărârea judecătorească privind desfacerea căsătoriei/ aplicarea măsurii de ocrotire judiciare/ condamnarea soțului pe un termen mai mare de 3 ani;
  3. certificatul de căsătorie, în original (după caz şi duplicatele certificatelor de căsătorie).

Înregistrarea divorțului în temeiul unei hotărâri judecătorești:

  1. actul de identitate;
  2. hotărârea instanţei judecătoreşti rămasă defnitivă (hotărârea va conţine menţiunea privind data rămânerii definitive).

Înregistrarea divorţului în temeiul încheierii notarului de desfacere a căsătoriei prin acordul soților:

  1. actul de identitate;
  2. încheierea notarului de desfacere a căsătoriei prin acordul soţilor”.
Programare
online