Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea/preschimbarea/restabilirea permisului de conducere provizoriu (DLP)

DOCUMENTE NECESARE

Pentru preschimbarea/restabilirea permisului de conducere naţional al Republicii Moldova, solicitantul va depune următoarele acte:

 1. actul de identitate, iar în cazul în care actul de identitate este altul decât cel aprobat prin Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, actul de identitate şi copia acestuia;
 2. cererea-tip, semnată de solicitant;
 3. adeverinţa medicală a conducătorului de vehicul şi a candidatului pentru obţinerea permisului de conducere (Formularul nr.083/e), care certifică starea de sănătate, calităţile fizice şi aptitudinile necesare unui conducător de autovehicul;
 4. dovada achitării tarifului stabilit pentru serviciul respectiv, conform Nomenclatorului serviciilor prestate de Agenţie;
 5. permisul de conducere obţinut anterior la autoritatea competentă a Instituţiei publice ,,Agenţia Servicii Publice” (în cazul preschimbării acestuia).
 6. cazierul contravențional de la autoritățile polițienești competente privind lipsa restricțiilor asupra dreptului de a conduce vehicule, în cazul în care în cadrul procedurii de documentare cu permis de conducere, la verificarea automatizată a solicitantului prin intermediul evidenţelor respective ale Ministerului Afacerilor Interne, se indică asupra prezentării obligatorii a acestui document.
  • Pe perioada perfectării permisului de conducere, la solicitare se eliberează permis de conducere provizoriu.
  • În cazul preschimbării permisului de conducere care deţine statut „Valabil”, când solicitantul serviciului solicită menţinerea valabilităţii acestuia pe perioada perfectări noului permis de conducere, dacă scadenţa acestuia nu survine, atunci primul se anulează, din „Valabil” în „Anulat, restituit titularului” în momentul înmânării noului permis de conducere, statutul căruia se modifică din „Perfectat” în „Valabil”.

În cazul în care cetăţeanul se află peste hotarele Republicii Moldova iar documentarea se solicită pe bază de procură, se vor depune următoare acte:

 1. actul de identitate, iar în cazul în care actul de identitate este altul decât cel aprobat prin Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, actul de identitate şi copia acestuia;
 2. cererea-tip, semnată de reprezentant (se completează la momentul adresării);
 3. permisul de conducere obţinut anterior la autoritatea competentă a Instituţiei publice ,,Agenţia Servicii Publice” (în cazul preschimbării acestuia);
 4. procura persoanei împuternicite de solicitant autentificată de reprezentanţa diplomatică (consulară) a Republicii Moldova, acreditată în ţara respectivă sau prin apostilă;
 5. adeverinţa medicală ce certifică starea de sănătate, calităţile fizice şi aptitudinile necesare unui conducător de autovehicul, eliberată de o autoritate de profil din ţara de reşedinţă sau domiciliu;
 6. dovada achitării tarifelor pentru serviciul prestat.
 7. cazierul contravențional de la autoritățile polițienești competente privind lipsa restricțiilor asupra dreptului de a conduce vehicule, în cazul în care în cadrul procedurii de documentare cu permis de conducere, la verificarea automatizată a solicitantului prin intermediul evidenţelor respective ale Ministerului Afacerilor Interne, se indică asupra prezentării obligatorii a acestui document.
comment

În caz de pierdere furt sau distrugere, precum și în cazul schimbării numelui titularului permisului de conducere emis de autoritatea competentă din Republica Moldova, pentru restabilirea/preschimbarea permisului de conducere nu se solicită suplimentar adeverința medicală a conducătorului de vehicul şi a candidatului pentru obținerea permisului de conducere (Formularul nr.083/e), care certifică starea de sănătate, calitățile fizice și aptitudinile necesare unui conducător de autovehicul, prevăzută la pct. 17 lit. e), în limitele termenului de valabilitate a permisului eliberat anterior. În coloana 12 („Restricții”) a permisului de conducere se vor indica datele din permisul eliberat anterior (prevederea respectivă nu se referă la permisele de conducere de model 1995).

Pentru persoanele fizice care, din considerente religioase, au refuzat umărul de identificare de stat, la serviciile de eliberare/preschimbare/restabilire a permisului de conducere, în calitate de document de bază se va elibera permis de conducere provizoriu pe o perioadă de 10 ani, dacă nu sunt alte limitări.

 • Termene și tarife
 • Documente necesare
 • Programare
  online