Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea/preschimbarea/restabilirea permisului de conducere (DL)

TERMENE ȘI TARIFE

Termen Tarif Locul prestării
20 zile lucrătoaree 340 lei
gratuit27
10 zile lucrătoare 680 lei
5 zile lucrătoare 1020 lei
3 zile lucrătoare 1360 lei
1 zi lucrătoare 1700 lei
În ziua adresării 2040 lei CM Chişinău 5, SPUAM Chișinău

27Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 9 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice


eServiciile marcate cu litera „e”, cu excepția celor prestate cu înlesniri, sunt disponibile inclusiv prin comanda on-line.

  • Termene și tarife
  • Documente necesare
  • Comandă on-line

    Comanda online a preschimbării permisului de conducere de tipul anului 1995 pe permis de conducere de tip nou se efectuează în baza cererii electronice a titularului permisului de conducere.

    Programare
    online