Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Examinarea la proba practică pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule la una dintre categorii/subcategorii

DOCUMENTE NECESARE

Lista documentelor necesare

  • actul de identitate;
  • cerere-tip, semnată de solicitant;
  • actul de studii (fișa de școlarizare);
  • adeverința medicală;
  • dovada achitării tarifului stabilit, cu excepția plăților electronice;
  • permisul de conducere (după caz);
  • rezultatul examenului la proba teoretică "Admis".
Programare
online