Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Examinarea la proba teoretică pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule

INFORMAȚII GENERALE

Proba teoretică se desfăşoară în baza unui sistem informaţional automatizat, prin excepţie având opţiunea de a fi efectuată şi manual, cu ajutorul chestionarelor specializate.

Examinarea persoanelor la proba teoretică pentru obținerea permisului de conducere se face, după cum urmează:

 • pentru categoriile A, B, B+E, H, F, I și subcategoriile AM, A1, A2, B1 se acordă un singur chestionar de cunoaștere a regulilor de circulație, noțiunilor de prim ajutor și de conduită preventivă, precum și a elementelor de mecanică auto;
 • pentru categoriile C, C+E și subcategoriile C1, C1+E se acordă un chestionar de cunoaștere a regulilor de circulație, noțiunilor de prim ajutor, de conduită preventivă și a elementelor de mecanică, precum și un chestionar cu reguli specifice - pentru categoria C;
 • pentru categoriile D, D+E și subcategoriile D1, D1+E se acordă un chestionar de cunoaștere a regulilor de circulație, noțiunilor de prim ajutor, de conduită preventivă și a elementelor de mecanică, precum și un chestionar cu reguli specifice - pentru categoria D.

Proba teoretică a examenului se desfăşoară în clasele computerizate de examinare ale subdiviziunilor competente, cu utilizarea subsistemului informaţional automatizat „Clasa de examinare”.

Proba teoretică desfăşurată cu utilizarea subsistemului informaţional automatizat „Clasa de examinare”, constă în alegerea şi fixarea respectivă a variantei/variantelor de răspuns considerat/considerate corect/corecte de pe monitorul locului automatizat de examinare.

Rezultatul probei teoretice a examenului se întocmeşte computerizat, conform anexei la formularul pentru proba teoretică a examenului de obţinere a permisului de conducere, conform anexei nr.1 la Instrucţiuni.

Examinarea candidaţilor la proba teoretică pentru obţinerea dreptului de a conduce vehicule se desfăşoară conform prevederilor pct. 11-17 din Instrucţiuni, după cum urmează:

 1. pentru categoriile A, B, BE şi H şi subcategoriile AM, A1, A2 şi B1 se acordă un singur chestionar constând din 24 întrebări de cunoaştere a regulilor de circulaţie, bazelor conducerii autovehiculului şi siguranţei rutiere şi procedeelor de prim ajutor medical;
  Durata examinării este de 30 de minute. Pentru calificativul „Admis” este necesară prezentarea răspunsurilor corecte la cel puţin 22 întrebări;
 2. pentru categoriile C şi CE sau subcategoriile C1 şi C1E se acordă un chestionar, format din chestionarul de cunoaştere a regulilor de circulaţie, bazelor conducerii autovehiculului şi siguranţei rutiere şi procedeelor de prim ajutor medical constând din 24 de întrebări şi chestionarul cu reguli specifice pentru categoria C şi subcategoria C1 constând din 6 întrebări (în total 30 de întrebări);
  Durata examinării este de 38 minute. Pentru calificativul „Admis” este necesară prezentarea răspunsurilor corecte la cel puţin 27 de întrebări;
 3. pentru categoria F, categoriile D şi DE sau subcategoriile D1 şi D1E se acordă un chestionar, format din chestionarul de cunoaştere a regulilor de circulaţie, bazelor conducerii autovehiculului şi siguranţei rutiere şi procedeelor de prim ajutor medical, constând din 24 de întrebări şi chestionarul cu reguli specifice pentru categoriile F şi D şi subcategoria D1, constând din 6 întrebări (în total 30 de întrebări);
  Durata examinării este de 38 minute. Pentru calificativul „Admis” este necesară prezentarea răspunsurilor corecte la cel puţin 27 de întrebări;
 4. în cazul în care candidatul solicită examinarea concomitentă pentru obţinerea dreptului de a conduce vehicule din categoriile/subcategoriile CE şi D sau C1E şi D1, acesta va susţine un singur examen teoretic cu acordarea unui chestionar, format din chestionarul de cunoaştere a regulilor de circulaţie, bazelor conducerii autovehiculului şi siguranţei rutiere şi procedeelor de prim ajutor medical, constând din 24 întrebări şi câte un chestionar cu reguli specifice pentru categoriile C şi D, respectiv şi pentru subcategoriile C1 şi D1, a câte 6 întrebări fiecare (în total 36 de întrebări);
  Durata examinării este de 45 minute. Pentru calificativul „Admis” este necesară prezentarea răspunsurilor corecte la cel puţin 32 de întrebări.
Programare
online