Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea informației despre bunurile ce aparțin unei persoane fizice/juridice

INFORMAȚII GENERALE

Descrierea serviciului

Din categoria de servicii menţionate sub denumirea generică „Informaţie din cadastrul bunurilor imobile” fac parte mai multe servicii, identificate în poziţii distincte în Nomenclatorul serviciilor prestate de Agenţia Servicii Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 996/2020, şi anume:

  • Eliberarea informației despre bunurile ce aparțin unei persoane fizice/juridice;
  • Eliberarea informației despre bunurile ce aparțin unei persoane fizice/juridice din banca centrală de date pentru Programul de stat "Prima casa";
  • Eliberarea informației despre bunurile ce aparțin unei persoane fizice/juridice din arhiva cadastrală.

Cerinţe faţă de solicitanţi

Titularul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile sau reprezentantul împuternicit al acestuia. Planul cadastral al terenului poate fi eliberat oricărei persoane interesate.

Canale de prestare

Solicitare:

  • ghișeul centrului multifuncțional.

Eliberare:

  • ghișeul centrului multifuncțional.

Informare

ACTE NORMATIVE

Programare
online