Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Înregistrarea drepturilor reale limitate și a altor drepturi supuse înregistrării

TERMENE ȘI TARIFE

Termen Tarif Locul prestării
10 zile lucrătoare 220 lei
110 lei 34
3 zile lucrătoare 660 lei
1 zi lucrătoare 1100 lei

34Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 14 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice

Programare
online