Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

MPower

GHIDUL UTILIZATORULUI MPower - V.0.3 save_alt

MPower este un serviciu guvernamental cu ajutorul căruia o persoană fizică poate împuternici o altă persoană fizică sau juridică (reprezentant) să acționeze în numele și pe seama sa în raport cu terții.

Serviciul MPower poate fi accesat prin intermediul portalului mpower.gov.md. Accesarea portalului este disponibilă atât prin autentificare cât și fără autentificare. Pentru accesarea portalului se recomandă utilizarea ultimelor versiuni ale celor mai populare browsere (Chrome, Edge, Safari, Firefox). Portalul poate fi accesat de pe dispozitivele desktop. Utilizatorii autentificați pot vizualiza împuternicirile primite sau acordate, pot acorda și verifica împuterniciri.

Autentificare se realizează prin intermediului MPass (Serviciul de autentificare și control al accesului).

Lista serviciilor la care este aplicată împuternicirea de reprezentare în baza semnături electronice (MPower)

Înregistrare și licențiere a unităților de drept

# Serviciul prestat Etapa utilizării MPower

1

Înregistrarea de stat a persoanelor juridice:
 • persoană juridică cu scop lucrativ (comercial);
 • organizație necomercială;
 • sucursală a persoanei juridice;
 • întreprinzător individual.
La depunerea cererii de înregistrare și la ridicarea documentelor

2

Furnizarea informației din Registrul de Stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali:
 • extras din Registrul de stat;
 • copii ale actelor de constituire;
 • informații din Registrul de stat și din actele de constituire.
La depunerea cererii și la ridicarea informației (extrasului) din RSUD

3

Obținere a licențelor eliberate de ASP prin posibilitatea obținerii copiilor și duplicatelor de pe acestea La depunerea declarației și la ridicarea licenței

4

Obținerea autorizațiilor individuale de export, reexport, import și tranzit al mărfurilor strategice (cu dublă utilizare) și a autorizației de import în regim preferențial al unor tipuri de zahăr La depunerea cererii și ridicarea autorizației

5

Obținerea certificatului internațional de import, al utilizatorului final, de verificare a livrării, de clasificare a structurilor de primire turistică La depunerea cererii și ridicarea certificatului

Bunuri imobile

# Serviciul prestat Etapa utilizării MPower

1

Furnizarea informației din domeniul cadastrului bunurilor imobile (conform HG 966/2020) La depunerea cererii şi ridicarea actelor

Înregistrare și evidență a populației

# Serviciul prestat Etapa utilizării MPower

1

Eliberarea extrasului din Registrul de Stat al Populației sau din fișierul manual de evidență a persoanelor (adeverință), la solicitarea persoanelor fizice privind:
 • eliberarea actelor de identitate sau lipsa acestora;
 • privind atribuirea numărului de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP);
 • înregistrarea la domiciliu și/sau la reședința temporară sau lipsa acesteia;
 • persoane înregistrate la domiciliu și/sau la reședința temporară la o adresă concretă;
 • apartenența la cetățenia Republicii Moldova;
 • dobândirea cetățeniei Republicii Moldova;
 • renunțarea sau retragerea cetățeniei Republicii Moldova;
 • eliberarea actelor de identitate cu date personale anterioare;
 • autorizarea emigrării;
 • repatrierea.
La depunerea cererii şi la înmânarea extrasului (adeverinței)

2

Eliberarea certificatului privind starea civilă La ridicarea documentului

3

Eliberarea avizului privind afirmarea/infirmarea schimbării numelui de familie și/sau a prenumelui La ridicarea documentului

4

Eliberarea certificatului explicativ (din domeniul stare civilă) La ridicarea documentului

Înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto

# Serviciul prestat Etapa utilizării MPower

1

Eliberarea adeverinței ce conține date din Registrul de stat al transportului:
 • privind confirmarea înmatriculării transportului sau radierii lui din Registrul de stat al transporturilor;
 • privind confirmarea posesiei transportului de către persoanele fizice și juridice;
 • privind confirmarea lipsei în Registrul de stat al transporturilor a interdicției asupra transportului;
 • privind confirmarea înregistrării în Registrul de stat al transporturilor a interdicției asupra transportului
La eliberarea adeverinței

14

Eliberarea plăcilor de înmatriculare pentru vehicule:  
  - eliberarea plăcilor de înmatriculare La depunerea cererii și la eliberarea duplicatelor
  - eliberarea plăcilor ce conțin numere de înmatriculare cu simboluri solicitate La depunerea cererii

2

Eliberarea permisul de conducere auto:  
  - eliberarea/preschimbarea/restabilirea permisului de conducere La înmânarea permisului de conducere perfectat
  - eliberarea permisului de conducere internațional La depunerea cererii și înmânarea permisului de conducere internațional
  - restituirea permisului de conducere parvenit de peste hotare pe motivul comiterii unor încălcări de circulație, precum și a permiselor de conducere găsite pe teritoriul altor țări La depunerea cererii de ridicare a permisului de conducere parvenit și înmânarea acestuia

3

Eliberarea adeverinței ce conține date din Registrul de stat al conducătorilor de vehicule La depunerea cererii și înmânarea adeverinței

4

Eliberarea copiei de pe documentul aflat la păstrare în depozitul de arhivă La depunerea cererii și ridicarea copiei documentului solicitat

Confecționarea cartelelor de plastic și a ștampilelor

# Serviciul prestat Etapa utilizării MPower

1

Confecționarea cartelelor de plastic La depunerea cererilor și ridicarea cartelelor de plastic

2

Confecționarea ștampilelor La depunerea cererilor și ridicarea ștampilelor