Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Deplasări de serviciu în străinătate

În scopul sporirii nivelului de transparență a activității autorităților/instituțiilor publice, în special în partea ce ține de eficiența utilizării finanțelor publice pentru deplasările de serviciu în străinătate, ministerele și alte autorități ale administrației publice centrale, precum și structurile organizaționale din sfera lor de competență sânt obligate să asigure publicarea pe pagina web oficială a informației privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul acestora. (Decizia nr.94/2019)

Titlul Fișier
Informația privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către salariații Agenţiei Servicii Publice pe parcursul a 9 luni ale anului 2022
Informația privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate în 2022 (semestrului I)
Informația privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate în 2021
Informația privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate în 2020
Informația privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate în 2019
Informația privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate în 2018
Informația privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate în 2017