Servicii de înregistrare

Servicii de înregistrare de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali

Alte servicii ce țin de înregistrarea de stat

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42