Transcrierea transmiterii dreptului de proprietate

Transcrierea transmiterii dreptului de proprietate

Tarifele la reînmatricularea vehiculului:

Notă: Taxele pentru folosirea drumurilor se calculează pentru fiecare vehicul individual.

Lista documentelor necesare:

 • cererea noului proprietar sau, după caz, a mandatarului;
 • documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original şi în copie;
 • actul de identitate al solicitantului, în original;
 • dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia, și dovada plății taxei pentru folosirea drumurilor;
 • copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, în termenul de valabilitate al acestuia;
 • certificatul de înmatriculare al fostului proprietar;
 • plăcile cu numărul de înmatriculare, dacă nu corespund prevederilor standardului SM 122:2014 sau dacă este solicitată eliberarea unor plăci cu alt număr de înmatriculare;
 • dovada achitării tarifelor pentru serviciile prestate;
 • procura, după caz;
 • raportul de identificare a vehiculului;
 • cererea depusă de fostul proprietar în cazul solicitării transcrierii transmiterii dreptului de proprietate în baza unui contract întocmit în formă simplă, conform legislației civile.
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42