Înmatricularea vehiculelor

Vehicule

Autoritatea competentă pentru efectuarea înmatriculării şi radierii autovehiculelor şi remorcilor este Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”.

Înmatricularea, transcrierea transmiterii dreptului de proprietate şi radierea autovehiculelor şi remorcilor se efectuează de către subdiviziunile teritoriale de examinare şi evidenţă a vehiculelor ale Instituției Publice „Agenția Servicii Publice” la cererea proprietarilor de vehicule sau mandatarilor acestora (după atestarea faptului că vehiculul nu figurează la data efectuării înmatriculării ca anunțat în urmărire conform resurselor informaționale deținute de autorităţile competente din Republica Moldova sau alte restricții).

Proprietarii de vehicule sînt obligaţi să solicite înmatricularea vehiculelor înainte de a le pune în circulaţie şi să solicite radierea lor, în cazurile prevăzute de legislația în vigoare.

Toate prevederile expuse în acest compartiment, privind pașii și acțiunile proprietarilor/uzufructuarilor de vehicule, la efectuarea operațiunilor de înmatriculare, sunt bazate pe Regulile de înmatriculare a autovehiculelor și remorcilor aprobate prin H.Guvernului RM nr. 1047 din 08.11.1999.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42