Actualizarea datelor în Registrul de stat al transportului, care nu atrage după sine schimbarea certificatului de înmatriculare pentru vehicul

TERMENE ȘI TARIFE

Termen Tarif Locul prestării
1 zi lucrătoare 60 lei
  • Termene și tarife
  • Programare
    online