Identificarea vehiculului în cazul primei înmatriculări în Republica Moldova

DOCUMENTE NECESARE

Identificarea vehiculului în cazul primei înmatriculări în Republica Moldova (verificarea semnelor de marcare ale vehiculului, agregatelor, precum și a autenticității documentelor de însoțire)

Lista actelor necesare:

  • cererea-tip de modelul stabilit;
  • buletinul de identitate al proprietarului sau al persoanei împuternicite;
  • certificatul de înmatriculare;
  • adeverința vamală;
  • chitanța vamală;
  • documentele ce confirmă dreptul de proprietate asupra vehiculului;
  • dovada achitării tarifului pentru serviciul prestat.
Programare
online