Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Transcrierea transmiterii dreptului de proprietate

DOCUMENTE NECESARE

Lista documentelor necesare:

 • cererea noului proprietar sau, după caz, a mandatarului;
 • documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original şi în copie;
 • actul de identitate al solicitantului, în original;
 • dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia, și dovada plății taxei pentru folosirea drumurilor;
 • copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, în termenul de valabilitate al acestuia;
 • certificatul de înmatriculare al fostului proprietar;
 • plăcile cu numărul de înmatriculare, dacă nu corespund prevederilor standardului SM 122:2014 sau dacă este solicitată eliberarea unor plăci cu alt număr de înmatriculare;
 • dovada achitării tarifelor pentru serviciile prestate;
 • procura, după caz;
 • raportul de identificare a vehiculului;
 • cererea depusă de fostul proprietar în cazul solicitării transcrierii transmiterii dreptului de proprietate în baza unui contract întocmit în formă simplă, conform legislației civile.
 • Termene și tarife
 • Documente necesare
 • Programare
  online